Not Your Monster

Kassogtha 2019 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 16″ x 20” (unframed)
 
Metamorphosed 2019 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 16″ x 20” (unframed)
 
The Morrighan 2018 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 10″ x 20” (unframed)