Not Your Monster

Phaea 2019 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 16″ x 20” (unframed)
 
Kassogtha 2019 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 16″ x 20” (unframed)
 
Metamorphosed 2019 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 16″ x 20” (unframed)